Αντιμετώπιση Κοριών - Ψύλλων

      Η αντιμετώπιση των κοριών και των ψύλλων είναι ένα πρόβλημα που περιλαμβάνει ποικίλα μέτρα. Επειδή είναι έντομα που τρέφονται μόνο με αίμα, χρειάζονται ξενιστή που πολλές φορές είναι κάποιο θηλαστικό (γάτα, σκύλος ποντικός και ο άνθρωπος).

      Για να τα αντιμετωπίσουμε πρέπει να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την απομάκρυνση και τον αποκλεισμό των πηγών μόλυνσης. Αφού προηγηθούν όλα τα απαραίτητα στάδια, στο τέλος χρησιμοποιούμε και χημικά εντομοκτόνα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κατοικημένους χώρους είναι το τελικό στάδιο της λήψης των μέτρων μας.