Κοριοί - Ψύλλοι - Τσιμπούρια

      Οι κοριοί οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια είναι έντομα που τρέφονται μόνο με αίμα και γιαυτό χρειάζονται ξενιστή που πολλές φορές είναι κάποιο θηλαστικό (γάτα, σκύλος, ποντικός και ο άνθρωπος).

      Είναι έντομα που τρέφονται μόνο με αίμα και γιαυτό χρειάζονται ξενιστή που πολλές φορές είναι κάποιο θηλαστικό (γάτα, σκύλος ποντικός και ο άνθρωπος). Για να αιμομυζύσουν απαιτείται ένα ερέθισμα, όπως είναι οι δονήσεις κατά την κίνηση των ξενιστών, το CO2 που αποβάλλεται από το σώμα των ξενιστών η αύξηση της υγρασίας του περιβάλλοντος.