Καταπολέμηση Ξυλοφάγων Εντόμων (Σαράκι)

      Με το όνομα σαράκι αποκαλούμε συνήθως μια ομάδα ξυλοφάγων εντόμων. Είναι παρασιτικά έντομα, πραγματική απειλή, γιατί εκτός από τις ζημίες που προκαλούν στη φύση, αποτελούν και το σπουδαιότερο εχθρό των κατεργασμένων ξύλων.

      Τα έντομα τρέφονται με όλο το υλικό του ξύλου. Τα έντομα εμφανίζονται στην αρχή της ζωής τους με τη μορφή των αυγών στην συνέχεια γίνονται προνύμφες μετατρέπονται σε νύμφες και ολοκληρώνονται αργότερα σε τέλεια έντομα. Μέσα στο ξύλο, η προνύμφη του εντόμου ζει από 1 έως 5 χρόνια. Το στάδιο αυτό είναι πιο καταστρεπτικό για το ξύλο γιατί το έντομο αρχίζει τη διάνοιξη οπών και στοών μέσα σ' αυτό.

      Πως Αντιμετωπίζεται

      Το σαράκι αντιμετωπίζεται στοχεύοντας σε κάθε περίπτωση στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης του εντόμου. Η προσβολή σύντομα θα ελεγχθεί, αλλά εξαιτίας του μεγάλου βιολογικού κύκλου της ζωής των εντόμων, μπορεί να διαρκέσει ένα χρόνο ή και περισσότερο έως ότου εξαλειφθεί εντελώς μία προσβολή από σαράκι.

      Οι επεμβάσεις καταπολέμησης των ξυλοφάγων εντόμων που διενεργούμε είναι αποτελεσματικές και εφαρμόζονται πάντα με γνώμονα την μειωμένη έκθεση των ανθρώπων και κατοικίδιων και με σεβασμό στο περιβάλλον. Γενικά οι εφαρμογές πραγματοποιούνται με χρήση υγρών ή υγρών ενέσιμων εντομοκτόνων στο εσωτερικό των στοών, που έχουν διαμορφωθεί από τα ξυλοφάγα έντομα, στο ξύλο ώστε να διασφαλιστεί μία εστιασμένη καταπολέμηση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν και νεφελοψεκαστήρες σε κλειστούς χώρους.