Κατασκευή - Συντήρηση Πρασίνου

      Με βάση τις επιστημονικές μας γνώσεις αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την συντήρηση του κήπου, της βεράντας και των φυτών σας.

      Αναλαμβάνουμε την αρχιτεκτονική τοπίου του χώρου σας που θέλετα να διαμορφώσουμε και να βελτιώσουμε το πράσινο του χώρου σας, με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής σας.