Απεντομώσεις

      Απεντόμωση είναι η διαδικασία προστασίας του χώρου από την εισβολή/είσοδο εντόμων, μιας και αυτά αποτελούν εστίες μόλυνσης. Η απεντόμωση πραγματοποιείται κυρίως σε χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων.

      Με την καταπολέμηση των εντόμων προστατευόμαστε από τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παρουσία τους. Επιλέγουμε την σωστή μέθοδο εφαρμογής τόσο από επιστημονικής άποψης όσο και αποτελεσματικότητας παρέχοντας ανάλογη εγγύηση. Στόχος μας το άριστο αποτέλεσμα με την χρήση ακίνδυνων, ασφαλών και εγκεκριμένων σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.