Καταπολέμηση Τερμιτών

      Οι τερμίτες θεωρούνται ως τα πιο καταστροφικά παράσιτα έντομα στον κόσμο. Πολλά κτίρια και κατασκευές καταστρέφονται από αυτά τα παράσιτα κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα, πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος. Οι τερμίτες είναι ένα είδος εντόμων όπου καταναλώνουν ξύλο και διαφορά άλλα υλικά που περιέχουν κυτταρίνη. Αν και κάποιες κτηριακές κατασκευές είναι περισσότερο ευπρόσβλητες σε επιθέσεις τερμιτών, κάθε οικία είναι ευάλωτη σε πιθανή εισβολή τερμιτών. Αρκετοί ιδιοκτήτες οικιών ανησυχούν για ενδεχόμενη πυρκαγιά ή πλημμύρα, όμως στην πραγματικότητα, οι ζημιές από τους τερμίτες είναι περισσότερο συνηθισμένες.

      Με την πάροδο του χρόνου, οι ζημιές από τους τερμίτες μπορεί να εξελιχθούν σε σημαντικές καταστροφές. Οι ζημιές από τους τερμίτες όπου στην ουσία αποδυναμώνουν το ξύλο, ίσως να επιφέρουν πολυέξοδες επισκευές ή ακόμα και δομικές καταστροφές των κτηριακών εγκαταστάσεων.

      Πως Αντιμετωπίζονται

      Είναι κατανοητό, ότι οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι όταν ανακαλύψουν ότι έχουν προσβολή από τερμίτες. Ευτυχώς, η τεχνολογία της αντιμετώπισης των τερμιτών έχει κάνει αλματώδη βήματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.

      Για την αντιμετώπιση των τερμιτών εφαρμόζεται η μέθοδος καταπολέμησης τους στις επικίνδυνες περιοχές και σημεία, περιμετρικά και στο εσωτερικό των κτηριακών εγκαταστάσεων, όπου η πείρα έχει δείξει ότι είναι σημεία επιρρεπής για εισχώρηση τερμιτών.